Internet Day 2015.

Ngày 19/11/2015, tại Khách sạn Sheraton K5 Nghi Tàm,Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội đang diễn ra  ngày hội lớn nhất về sự kiện Internet Day 2015. ...

Hội thảo chuyên đề “Chiến lược Sở hữu trí tuệ trong hoạt động của Trường đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)”

Ngày 26 tháng 9 năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội thảo chuyên đề với tên gọi “Chiến lược Sở hữu trí tuệ trong hoạt động của Trường đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)”. ...