Cơ cấu tổ chức

sodotochucNiptex

 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

E-mail

Viện trưởng

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

(024) 39440256

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Viện trưởng

TS. Đỗ Đức Nam

(024) 32202419

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Hữu Xuyên

(024) 39440145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh Văn Phòng

Ths. Đỗ Thị Thùy Dương

(024) 39439663

dtThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

TS. Phạm Ngọc Pha

(024) 38228875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc Trung tâm Mô phỏng công nghệ và phát triển sản phẩm

TS. Phạm Ngọc Hiếu

(024) 38228875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng Phòng chính sách và thương mại hóa sáng chế

Ths. Phùng Minh Hải

 0982020880

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.