Đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự họp Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 38.

Từ ngày 03-18/11/2015, Đại Hội đồng Unesco đã họp tại Paris. Theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử đoàn công tác tham gia phiên họp của Đại Hội đồng UNESCO.
Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên họp khai mạc của Đại Hội đồng UNESCO. Thứ trưởng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam làm việc với Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO và bà Flavia Schlegel, Phó Tổng giám đốc phụ trách Khoa học Tự nhiên.

Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Khoa học Tự nhiên UNESCO, Đại Hội đồng đã thông qua đề xuất của Việt Nam về việc thành lập 02 Trung tâm Quốc tế về Toán học và Vật lý được UNESCO công nhận và bảo trợ. Trong Chiến lược phát triển Chương trình Con người và sinh quyển đến năm 2025 của UNESCO (MAB), Đại Hội đồng cũng thông qua sáng kiến của Việt Nam về Khu dự trữ sinh quyển làm mô hình cho tăng trưởng xanh và kinh tế carbon thấp.
Cũng tại Phiên họp, Việt Nam đã ủng hộ thành lập Chương trình mới của UNESCO, bổ sung thêm Công viên Địa chất vào Chương trình Khoa học Địa chất thành một chương trình chung “Chương trình Khoa học Địa chất và Công viên Địa chất quốc tế” (International Geosciences and Geoparrks Programme – IGGP).

Đoàn công tác đã làm việc với Ông Han Qunli, Chủ tịch Chương trình Con người và sinh quyển UNESCO về đề xuất của Việt Nam về Khu dự trữ sinh quyển làm mô hình cho tăng trưởng xanh và kinh tế carbon thấp, đồng thời báo cáo sơ bộ tình hình triển khai các đề tài khoa học và công nghệ mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ các Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam trong năm 2015. Ông Han Qunli đánh giá cao sáng kiến và vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ và đề nghị Việt Nam gửi danh mục đề tài nêu trên để đưa lên website của Chương trình MAB để chia sẽ thông tin.
Nguồn: Most.