Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2015

Ngày 22 - 24/10/2015 , Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015 tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Đây là lần thứ VIII Hội nghị được tổ chức.Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành trong tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ cùng với 63 Lãnh đạo và cán bộ Sở KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các nhà khoa học, viện nghiên cứu và gần 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Sau chương trình khai mạc và văn nghệ chào mừng là phần báo cáo của đồng chí Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục ƯDPTCN. Nội dung báo cáo là tổng kết, đánh giá hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn giai đoạn 2014- 2015 đối với hệ thống các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .Sau đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được tình hình ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và nhu cầu của địa phương. 

 Đặc biệt, trong Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi về những định hướng tập trung phát triển cho các Trung tâm theo tính chất quy mô vùng, địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp về khả năng liên kết với Viện, trường, doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN quốc gia, tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm và thị trường KH&CN. Qua đó hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và xây dựng các chương trình, nhiệm vụ hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

                                               Thứ trưởng Bộ KH&CN trao quà lưu niệm cho Đ/c Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An.

 Thông qua Hội nghị, các Trung tâm trên các vùng miền có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực, thực hiện chức năng của Trung tâm trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn, giới thiệu các công nghệ mới có tiềm năng ứng dụng phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu về công nghệ của Trung tâm, doanh nghiệp tại địa phương.
 Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2015, đại diện các Trung tâm sẽ thăm quan một số mô hình điển hình về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong tỉnh Nghệ An và tham dự Hội thảo nhằm tìm hiểu, xác định nhu cầu ứng ứng dụng công nghệ sinh học và thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Nghệ An; Giới thiệu một số công nghệ, kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng và thương mại cao cho khoảng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kết nối, liên kết, hợp tác giữa các viện, trường và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp về hoạt động ứng dụng, đổi mới, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. 
 Đồng thời, để nâng cao năng lực khi tham gia các Chương trình KH&CN và xây dựng các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong giai đoạn mới, ngày 24 tháng 10, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Trường Quản lý KH&CN tổ chức lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cho các Trung tâm với ba chuyên đề chính là: Chuyên đề 1: Một số kết quả và định hướng triển khai Chương trinhg Đổi mới công nghệ quốc gia trong thời gian tiếp theo; Chuyên đề 2 : Giới thiệu "Chương trình hỗ trợ ứng dụng , chuyển giao tiến bộ khoa học và thúc đẩy phát triển KT- XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2025 và Chuyên đề 3: Trao đổi, thảo luận trong việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN.

H.Tg tổng hợp