Chuỗi hội thảo trong ProPak VietNam 2016

Tại triển lãm ProPak VietNam 2016, đoàn đại biểu của Viện nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX) đã tham dự 04 hội thảo.  Chương trình hội thảo là giá trị cộng thêm cho triển l&at ...

Tổng quan kỹ năng thiết kế bảng hỏi

Ngày 29 tháng 2 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ ( NIPTEX) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung: “ Tổng quan kỹ năng thiết kế bảng hỏi ” do TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Ph&oac ...

Thư mời viết bài về Hội thảo Quốc tế

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hệ sinh thái cho Tinh thần Kinh doanh Xã hội và Sáng tạo Xã hội” Ngày 17 & 18 tháng 3 năm 2016 tại H&ag ...

Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế

Ngày 16/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế: kết quả các đề tài giai đoạn 2011- 2015”. Tham dự hội thảo c ...