Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2015

Ngày 09/10/2015, tại Vĩnh Phúc, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2015.

 

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ trong Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Đắc Hiến đã nêu lên bối cảnh chung trong công tác tổ chức cán bộ tại Bộ KH&CN gồm có những kết quả nổi bật và thành tích tiêu biểu cũng như những bất cập tại một số đơn vị thuộc Bộ.

 Tiếp theo, hội nghị còn có những báo cáo tham luận tại các đơn vị như Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng để làm rõ hơn về công tác tổ chức cán bộ tại Bộ, những điểm mới trong quy định về tổ chức cán bộ, xét tuyển công chức, viên chức, các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiễm với cán bộ Lãnh đạo...

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, trong thời gian qua công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, Vụ Tổ chức cán bộ đã và đang phối hợp với các đơn vị của Bộ xây dựng và hoàn thành nhiều văn bản theo chỉ đạo của Chính Phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN. Với công tác nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị. Các đơn vị cũng triển khai nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ nội bộ, đảm bảo được quy định, giúp nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình được triển khai một các bền vững, có kế hoạch. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng khẳng định một số nội dung cần lưu ý như: Công tác hoàn thiện các đề án vị trí việc làm; Quy chuẩn, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, miền nhiệm lãnh đạo và đặc biệt là công tác văn thư, bảo vệ bí mật nhà nước cần được tập huấn cho cán bộ của các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra Bộ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, tổ chức KH&CN hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP .

 Hội nghị đã diễn ra thành công  và đạt tiêu chí thường niên là nhằm giới thiệu và phổ biến những quy định mới trong công tác tổ chức cán bộ, đồng thời là dịp để các cán bộ trao đổi, thảo luận những khó khăn, tồn tại và hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ của Bộ để đề ra biện pháp khắc phục.

Ng.A