Thư mời viết bài về Hội thảo Quốc tế

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hệ sinh thái cho Tinh thần Kinh doanh Xã hội và Sáng tạo Xã hội” Ngày 17 & 18 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội.

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế

Giới thiệu về Hội thảo

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thảo luận sâu về hệ thống sinh thái cho doanh nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội ở Việt Nam, các vấn đề về khởi sự, quản trị doanh nghiệp xã hội, bài học Việt Nam có thể học từ các kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị vĩ mô và quản lý cho các bên liên quan. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ( Niptex) kính mời các cán bộ, chuyên gia, cộng tác viên đã và đang công tác tại Viện gửi tóm tắt bài viết và bài viết toàn văn theo các chủ đề sau đây:

Các chủ đề Hội thảo

+ Hệ sinh thái cho Doanh nghiệp xã hội, khung pháp lý, các vấn đề chính sách cho doanh nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội;

+ Khởi sự doanh nghiệp xã hội, các loại hình, các chiến lược của doanh nghiệp xã hội, quản trị nguồn nhân lực, nguồn vốn, cấu trúc của quản trị của doanh nghiệp xã hội…;

+ Đạo đức kinh doanh, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Tinh thần thiện nguyện của doanh nghiệp…;

+ Giảng dạy doanh nghiệp xã hội và tinh thần kinh doanh xã hội trong các trường đại học và trường kinh doanh;

+ Các tình huống về doanh nghiệp xã hội, tinh thần kinh doanh xã hội và sáng tạo xã hội. 

Các bên tổ chức

Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ (NIPTEX), Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Hội đồng Anh Việt Nam

Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

Các mốc thời gian

Mời viết bài:                                      01/01/2016

Nộp tóm tắt bài viết:                          15/01/2016

Chấp nhận tóm tắt bài viết:                20/01/2016

Nộp bài viết toàn văn:                        20/02/2016

Nộp bài viết toàn văn đã sửa:            05/03/2016

Hội thảo:                                         17 & 18/03/2016

Nộp bản tóm tắt bài viết

+ Các tác giả vui lòng nộp bản đề xuất bài viết là kết quả của một nghiên cứu nguyên gốc, thể hiện sự phát triển của nội dung liên quan đến chủ đề hội thảo. Bản tóm tắt không vượt quá 500 từ, bao gồm tên, từ khóa, tên, cơ quan các tác giả và địa chỉ email.
+ Bài viết toàn văn cần tuân thủ hướng dẫn viết bài của Tạp chí Kinh tế và Phát triển

     (http://www.jed.edu.vn/submission-guidelines/submission-guidelines.372477.aspx)

+ Bài tóm tắt và bài viết toàn văn vui lòng gửi về địa chỉ:

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Bài tóm tắt và bài viết toàn văn có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tuy nhiên, bài viết bằng tiếng Việt cần có phần tóm tắt bằng tiếng Anh. Chỉ những bài viết toàn văn bằng tiếng Anh mới được xem xét để để đăng trong các tạp chí có cộng tác với Hội thảo. 

Cơ hội công bố

+ Các bài viết được chấp nhận sẽ được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo có số ISBN được lưu trong đĩa CD
+ Các bài viết tốt nhất sẽ được xem xét đăng trong:

+ Số đặc biệt của Tạp chí Kinh tế & Phát triển bằng tiếng Anh (ISSN: 18590020) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (http://www.jed.edu.vn/) hoặc

+ Số đặc biệt của Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN: 0827-6331 (bản in), 2169-2610 (bản online), được xuất bản bởi Taylor & Francis (http://www.tandfonline.com/loi/rsbe20#.Vnef7rbRKko)

Thông tin chi tiết về Hội thảo, Viện kính mời các anh (chị) xem tại:

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1735

Xin trân trọng cảm ơn!