Tăng cường tính định hướng thị trường trong hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 29/12/2015, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Tăng cường tính định hướng thị trường trong hoạt động khoa học và công nghệ”. 

Hội thảo được thực hiện với mục tiêu trao đổi học thuật, kinh nghiệm và đề xuất các khuyến nghị góp phần tăng cường tác động của hoạt động khoa học công nghệ với sự phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

Tham dự Hội thảo, về phía các đại biểu có TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ; TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ cùng đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học thuộc các đơn vị trong trường đại học Kinh tế Quốc dân; các nhà khoa học đến từ các trường Đại học và lãnh đạo các doanh nghiệp.

Hội thảo đã được nghe các tham luận của TS. Nguyễn Hữu Xuyên (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác công nghệ), TS. Phạm Hồng Quất (Bộ Khoa học và Công nghệ), TS. Đặng Ngọc Sự (ĐHKTQD), TS. Nguyễn Quang Tuấn (Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ).

TS. Nguyễn Hữu Xuyên trình bày tham luận tại Hội thảo.

Trong tham luận “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa”, TS. Nguyễn Hữu Xuyên cho biết về thực trạng giao dịch trên thị trường công nghệ hiện nay của Việt Nam chủ yếu là mua bán trang thiết bị, máy móc và toàn bộ dây chuyền công nghệ, mà chưa chú ý đến các giao dịch, mua bán các bí quyết công nghệ và tài sản trí tuệ.

Vì thế, để thúc đẩy giao dịch trên thị trường công nghệ các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công nhiều Chợ Công nghệ và Thiết bị( Techmark) trình diễn kết nối cung cầu về công nghệ, hội nghị sàn giao dịch công nghệ và các định chế trung gian.

Bên cạnh việc khẳng định những thành công của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp trong việc tăng cường định hướng thị trường trong hoạt động khoa học và công nghệ, Hội thảo cũng đã chỉ ra những hạn chế và cản trở trong việc gia nhập thị trường của các cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Để khắc phục được các hạn chế và tháo dỡ dần các cản trở này,TS. Nguyễn Hữu Xuyên đề xuất ý tưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ trên thị trường công nghệ, cần rà soát lại các chính sách liên quan đến phát triển thị trường công nghệ nhằm hạn chế sự chồng chéo giữa các văn bản chính sách, góp phần tạo ra hành lang pháp lý cho thị trường công nghệ phát trin một cách minh bạch, rõ ràng, nhất quán và phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế.

Kết thúc hội thảo đã tạo được nhiều cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh thiết lập và phát triển quan hệ công tác, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở các ý tưởng nghiên cứu nhằm tăng cường tính định hướng thị trường trong hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới.