Tổng quan kỹ năng thiết kế bảng hỏi

Ngày 29 tháng 2 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ ( NIPTEX) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung: “ Tổng quan kỹ năng thiết kế bảng hỏi ” do TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ chia sẻ.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có các cán bộ của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên môn là tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ trong Viện được trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm. Buổi sinh hoạt lần này được diễn ra định kì và nghiêm túc, phục vụ cho công tác cải tiến, nâng cao chất lượng nghiên cứu. Đồng thời cũng động viên tinh thần cầu thị trong việc tự bồi dưỡng của các cán bộ.

Nội dung sinh hoạt được lựa chọn lần này tập trung vào những vấn đề khó trong quá trình thực hiện công tác nghiên cứu thiết kế phiếu điều tra và xử lý số liệu khảo sát.

Nội dung chính gồm có:

    - Các căn cứ để thiết kế bảng hỏi;

    - Các câu hỏi trong thiết kế bảng hỏi;

    - Các bước cơ bản trong thiết kế bảng hỏi;

Sau thời gian chia sẻ và thảo luận, mỗi cán bộ trong Viện đã rút ra được những bài học từ thực tiễn cho riêng mình. Trong thời gian tới, Viện tiếp tục tiếp thu những câu hỏi và ý kiến của các nhóm chuyên môn, các cá nhân để tổ chức các buổi chuyên đề ngày càng đạt hiệu quả thành công tốt đẹp.

http://niptex.gov.vn/