VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức “ Bình xét thi đua khen thưởng năm 2015” cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Trong năm qua, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Niptex) đã có nhiều thành tích nổi bật, luôn phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của Viện với nhiệm vụ chung của Bộ. Đằng sau những thành tích này phải kể đến sự góp sức không nhỏ của đội ngũ cán bộ trẻ luôn nhiệt huyết, làm việc với tinh thần trách nhiêm cao và cầu thị. Trong quá trình triển khai công việc, các cán bộ trong Viện luôn đoàn kết,học hỏi và giúp đỡ nhau. Kết thúc kế hoạch năm, Công đoàn Viện đã phối hợp với Lãnh đạo và cán bộ Viện tổ chức cuộc họp “Bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015” cho các cán bộ có thành tích xuất sắc. Cuộc họp có sự góp mặt của Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ Viện. Trong cuộc họp, Công đoàn Viện đã đề cử một số cán bộ tiêu biểu đã có đóng góp xuất sắc cho hoạt động của Viện trong năm 2015. Kết thúc cuộc họp, Viện đã bầu ra 01 cán bộ nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", 01 cán bộ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", và 03 cán bộ được nhận giấy khen của Lãnh đạo Viện. 

HTg