Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế

Ngày 16/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế: kết quả các đề tài giai đoạn 2011- 2015”.

Tham dự hội thảo có đại diện Văn phòng Các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban chủ nhiệm Chương trình KX.06/11-15 và các chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình.

Nội dung của Chương trình tập trung vào phân tích thực trạng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nhằm xác định các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về KH&CN để giải quyết các vấn đề có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế- xã hội; Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương về KH&CN; Nghiên cứu cơ chế, chính sách, mô hình thúc đẩy tìm kiếm, giải mã, và chuyển giao công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam; Xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế;…

Tại hội thảo, TS. Mai Hà- Phó Ban chủ nhiệm Chương trình KX.06/11-15 cho biết: Qua 5 năm triển khai, Chương trình đã mang lại nhiều kết quả được ứng dụng trong thực tiễn.

Trong thời gian hoạt động, Chương trình đã tổ chức được 30 hội thảo khoa học, 25 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước, xuất bản 3 cuốn sách và tổ chức nhiều hội thảo.

Nguồn: Most