Tổng quan chia sẻ kinh nghiệm khảo sát và kỹ năng viết báo cáo chuyên môn

Ngày 28/03/2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 3 với nội dung: “Tổng quan chia sẻ kinh nghiệm khảo sát và kỹ năng viết báo cáo chuyên môn” do TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công  nghệ chia sẻ.

TS. Nguyễn Hữu Xuyên chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên môn.

Thành phần tham dự có các cán bộ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Nội dung chuyên môn gồm 2 phần chính:

+ Phần 1: Tổng quan chia sẻ kinh nghiệm khảo sát

+ Phần 2: Kỹ năng viết báo cáo chuyên môn

Trong phần 1 của buổi sinh hoạt, TS. Nguyễn Hữu Xuyên chia sẻ về các khó khăn trong quá trình khảo sát. Thời gian thảo luận, các cán bộ trong Viện cùng trao đổi các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn và ứng dụng kết quả khảo sát nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách và giúp đỡ doanh nghiệp xác định nhu cầu để đổi mới công nghệ.

Mở đầu phần 2, TS. Nguyễn Hữu Xuyên cho biết: "Trong học tập và làm việc, mỗi cán bộ đều quen thuộc với việc viết báo cáo. Nhưng để có kỹ năng viết báo cáo tốt thì không phải ai cũng làm được. Báo cáo không phải là văn bản có tính pháp lý như văn bản quy phạm pháp luật, không mang tính cưỡng chế hay bắt buộc thực hiện nhưng báo cáo mang ý nghĩa thông tin quan trọng cho quá trình ra quyết định và tổ chức quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Việc xây dựng kỹ năng viết báo cáo là điều cần thiết." Tại buổi sinh hoạt lần này, TS. Nguyễn Hữu Xuyên đã chia sẻ với các cán bộ Viện về bố cục chung của một bài báo cáo, một số nguyên tắc cơ bản khi viết báo cáo.v.v 

Qua buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ được nâng cao kỹ năng viết báo cáo, trau dồi thêm kiến thức về khảo sát và sử dụng số liệu khảo sát phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình.