Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ngày 10/05/2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ (NCSC&KTCN) đã có buổi làm việc với đại diện của JICA tại Việt nam. Buổi làm việc nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác và mong muốn JICA hỗ trợ Viện trong việc tìm kiếm đối tác Nhật Bản phù hợp để học tập kinh nghiệm về nghiên cứu và khai thác sáng chế.

 Tham dự buổi họp, về phía JICA có ông Saotome Jun, đại diện Văn phòng Chương trình và Kế hoạch của JICA tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Hải, cán bộ của Chương trình. Về phía Viện NCSC&KTCN có sự tham dự của đại điện Lãnh đạo Viện và các cán bộ của Viện.

Tại buổi làm việc, Viện NCSC&KTCN và JICA đã bàn luận, trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Thay mặt Viện NCSC&KTCN, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Viện trưởng đã giới thiệu với ông Saotome Jun về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và định hướng hoạt động của Viện trong thời gian tới, đồng thời thể hiện mong muốn được học tập kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu, khai thác sáng chế và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp theo mô hình hoạt động của các đối tác Nhật bản. Thông qua buổi làm việc, Lãnh đạo Viện đã đề nghị phía JICA hỗ trợ trong việc tìm kiếm và giới thiệu cho Viện một số đối tác Nhật Bản phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Viện. Đồng thời, Viện cũng mong nhận được sự hỗ trợ của JICA cho các dự án về hỗ trợ kĩ thuật và chuyên gia, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực cho các cán bộ của Viện trong thời gian tới.

Về phía JICA, Ông Saotome Jun cũng chia sẻ những thông tin về sự hỗ trợ của JICA đối với Việt Nam, hệ thống các tổ chức có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp của Nhật Bản và đặt một số câu hỏi cụ thể để hiểu rõ hơn chức năng, quy mô hoạt động của Viện. Cuối cùng, ông Saotome Jun khẳng định sẽ làm việc lại với phía Nhật, tìm hiểu các đối tác của Nhật Bản về lĩnh vực khai thác sáng chế để giới thiệu cho Viện đồng thời mong muốn JICA tại Việt nam có thể tạo điều kiện giúp đỡ Viện trong tương lai.