Tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Ngày 09/12/2015, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, đại diện Lãnh đạo các Cục, Viện và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ cùng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

 

Ông Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

  Trong năm qua, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tham gia góp ý kiến cho một số Thông tư hướng dẫn của Bộ như: Thông tư liên bộ KH&CN – Tài Chính về định giá tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách Nhà nước; Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Phát triển Thị trường KH&CN đến năm 2020 do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN chủ trì; Thông tư Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì. Bên cạnh đó Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ còn tham gia phối hợp với Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan tới chính sách phát triển KH&CN.

       Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao những nỗ lực của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ trong năm vừa qua. Là đơn vị còn non trẻ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đang từng bước khẳng định với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và cầu thị. Trong quá trình triển khai công việc, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ luôn bám sát các định hướng, kế hoạch của Bộ KH&CN. Qua đó, Viện đã gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động của Viện với nhiệm vụ chung của Bộ, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động gắn kết với nhà sáng chế, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức KH&CN, các chuyên gia đã được Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, hướng tới doanh nghiệp trong hoạt động sáng chế và khai thác công nghệ. Ngoài ra, các hoạt động hợp tác quốc tế bước đầu đã có những kết quả nhất định, đặt nền móng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực sáng chế, khai thác và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, cần phối hợp tốt hơn nữa với các Bộ ngành, các đơn vị có liên quan của Bộ, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn cả nước để thực hiện tốt các nghiên cứu liên quan tới chính sách KH&CN, chính sách thúc đẩy ứng dụng sáng chế vào cuộc sống và chính sách khai thác công nghệ. Đồng thời, tiến tới cung ứng các dịch vụ về đào tạo trong lĩnh vực sáng chế và khai thác công nghệ. Ngày càng nâng cao đời sống cán bộ trong Viện thông qua các chương trình hợp tác, kết nối và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan tới sáng chế và khai thác công nghệ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, các ý kiến thảo luận đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị trong Bộ, tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016 được Lãnh đạo Bộ giao và hoàn thành trách nhiệm của đơn vị.

 HTg