Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Sáng ngày 28/12/2012, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013. Tham dự buổi tổng kết có đại diện Ban Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ Viện.

 

 

Tại buổi tổng kết, đồng chí Viện trưởng Phùng Minh Lai đã báo cáo các hoạt động của Viện được thực hiện trong năm 2012, những thuận lợi, khó khăn trong năm đầu thành lập. Trong năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ như: Văn Phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quố tế, Cục Sở hữu Trí tuệ, và các đơn vị khác, Viện đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân sự, và tiến hành các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên theo kế hoạch.

Mặc dù có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các đơn vị trong Viện thường xuyên phải thay đổi phòng làm việc do Trụ sở bộ tại Nhà 39 Trần Hưng Đạo trong quá trình cải tạo, nhưng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ Viện với tinh thần vượt khó đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao: Chọn lọc, xử lý tài liệu sáng chế; xác định nhu cầu của các Doanh nghiệp trong một số lĩnh vực; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu sáng chế và công nghệ; xây dựng hợp tác quốc tế với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; khai thác sáng chế hỗ trợ cung cấp thông tin về sáng chế cho các Doanh nghiệp.

Sau phần tổng kết, đồng chí Viện trưởng đã thông báo các công việc, mục tiêu phấn đấu của Viện trong năm 2013: Viện được làm đầu mối tiếp nhận thông tin công nghệ từ các tùy viên khoa học nước ngoài; xây dựng mạng lưới chuyên gia phân tích, xử lý thông tin, cộng tác viên; kết nối tìm hiểu nhu cầu công nghệ của Doanh nghiệp; mời chuyên gia đánh giá, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Doanh nghiệp; tăng cường chọn lọc biên dịch các bản mô tả sáng chế mà Việt Nam có nhu cầu; cập nhật cơ sở dữ liệu sáng chế và công nghệ; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế.

Về phía Công đoàn và Đoàn thanh niên, Đại diện các đoàn thể đã cảm ơn sự cố gắng của Lãnh đạo Viện trong năm đầu thành lập Viện, đồng thời chia sẻ những khó khăn với Ban Lãnh đạo. Công đoàn Viện mong muốn trong năm 2013, Lãnh đạo Viện tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn của cán bộ Viện, thành lập Câu lạc bộ Học thuật giao lưu hàng tuần và hàng tháng, tăng cường nghiên cứu khoa học, kỷ luật lao động để cán bộ Viện luôn có tinh thần phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.