Tổng quan về thương mại hóa sáng chế

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, ngày 5 tháng 5 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX )đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung:“Tìm hiểu về thương mại hóa sáng chế”.

Nội dung chính của buổi sinh hoạt là chia sẻ những nội dung cơ bản, mang tính gợi mở về thương mại hóa sáng chế.

Th.s Phùng Minh Hải chia sẻ kinh nghiệm trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Trong buổi sinh hoạt, Ths. Phùng Minh Hải đã chia sẻ về “Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ”. Qua đó giúp cán bộ Viện hiểu về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, việc tạo ra lợi nhuận/lợi ích từ việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Để minh họa cho nội dung này, Ths. Hải đã nêu ra một số ví dụ cụ thể về thương mại hóa thành công các sáng chế/công nghệ ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Sau phần trình bày của Ths. Phùng Minh Hải là phần trao đổi của các cán bộ Viện. TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã nêu ra các vấn đề cần trao đổi như : “Cần làm rõ các khái niệm/thuật ngữ: sáng chế, phát minh, phát hiện, giải pháp hữu ích và sáng kiến, thương mại hóa công nghệ, thương mại hóa sáng chế, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời làm rõ qui trình thương mại hóa sáng chế và các rào cản trong quá trình thương mại hóa sáng chế”. Bên cạnh đó, một số câu hỏi về vấn đề bản quyền trong SHTT cũng được các cán bộ đưa ra để bàn luận và trao đổi.

Kết thúc buối sinh hoạt chuyên môn, các cán bộ trong Viện đã có cái nhìn tổng quan về thương mại hóa và các rào cản trong thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, góp phần cung cấp các thông tin tham khảo cho các cán bộ trong Viện đang thực hiện các đề tài nghiên cứu có liên quan tới thương mại hóa.

                                                                                                                                                                                                         Nguồn: Niptex