Bao bì polyme đa lớp kín khí

Thông qua việc thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu vật liệu, công nghệ sản xuất bao bì polyme đa lớp kín khí ứng dụng trong bảo quản nông sản và dược liệu khô”, các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công bao bì polyme đa lớp kín khí ứng dụng trong bảo quản nông sản và dược liệu khô trên cơ sở nhựa polyetylen, etylen vinyl ancol và polyamit. Chỉ tiêu kỹ thuật của bao bì polyme đa lớp kín khí do đề tài chế tạo tương đương với sản phẩm nhập ngoại.

baobikinkhi 15b61

Bao bì polyme đa lớp kín khí. Nguồn: startuphaiphong.com

Sản phẩm bao bì kín khí đã được sử dụng để bảo quản một số nông sản (ngô hạt, lạc nhân, đậu tương) và dược liệu Hoài sơn. Kết quả cho thấy tính chất của nông sản và dược liệu sau 12 tháng bảo quản bằng bao bì này vẫn đảm bảo giá trị thương phẩm trên thị trường, đạt TCVN và Dược điển Việt Nam 4. Việc ứng dụng bao bì polyme đa lớp kín khí trong bảo quản nông sản và dược liệu khô sẽ giúp kéo dài thời gian bảo quản, giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.