Bản tin Sáng chế Số 4

     Tổng hợp các sáng chế, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông. ...

Chấn tử anten

Sáng chế đề cập đến chấn tử anten thu sóng vô tuyến dùng cho máy thu hình và cụ thể là đề cập đến chấn tử anten thu sóng dải rộng dùng cho máy thu hình. (Ảnh: St) Hiện nay, trên thị trườn ...

Hệ thống giám sát giao thông bằng công nghệ không dây

Trên thế giới, ứng dụng giao thông thông minh (ITS) đã trở thành một giải pháp tin cậy, cải thiện đáng kể tình trạng mất an toàn giao thông. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều độn ...