Máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

Những năm gần đây, cùng với chính sách khuyến nông của nhà nước, mô hình chăn nuôi trang trại phát triển nhanh cả về số lượng, chủng loại và quy mô đã góp phần nâng cao năng suất, c ...