Bản tin Sáng chế Số 6

     Tổng hợp các sáng chế, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực môi trường. ...

Lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên

Ở Việt Nam, tốc độ phát sinh rác thải tùy thuộc vào từng loại đô thị và dao động từ 0,35 – 0,8 kg/người một ngày. Mức sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và công cuộc cô ...

Công nghệ sản xuất lò đốt chất rắn độc hại VHI- 18B

Hệ thống lò đốt VHI-18B là kết quả nghiên cứu và được chế tạo thành công của Viện Công nghệ môi trường- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là loại lò đốt tiên tiến dựa trên nguy ...

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA.

Ở nông thôn hiện nay, tình trạng các bãi rác tự phát không được xử lý kịp thời ngày càng xuất hiện nhiều. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống và ...

Hệ thống xử lý nước thải bằng màng lọc sinh học MBR

Công nghệ xử lý nước thải sử dụng màng lọc MBR là công nghệ hiện đại và được sử dụng khá phổ biến hiện nay vì những ưu điểm vượt trội. MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio Reactor (màng lọc sinh học) có th ...