Chế phẩm kích thích sinh trưởng cho gia súc, gia cầm Bio-Elemon

Thời gian qua, người chăn nuôi đang đối mặt với nhiều khó khăn như giá thức ăn và thuốc thú y tăng cao, nhiều loại dịch bệnh và ô nhiễm môi trường đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các chất ...