Bản tin Sáng chế Số 7

     Tổng hợp các sáng chế, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực thủy sản. ...

Thiết bị đào hút bùn

          Trong nghề nuôi tôm đang phát triển hiện nay, sau mỗi lần thu hoạch, để ngăn ngừa dịch bệnh cần phải dọn sạch ao tôm bằng cách hút sạch bùn, đồng thời đào đắp bổ sung hoặc san phẳng bề mặt đ&a ...

Chế phẩm dùng để xử lý nước ao nuôi thủy sản

Như đã biết, các chế phẩm dùng để xử lý nước ao nuôi thủy sản được tạo ra bằng cách nuôi cấy các chủng vi sinh vật được phân lập trong tự nhiên trong môi trường chuyên dụng, sau đó trộn và ...