Thúc đẩy Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ với các Trung tâm Khai thác sáng chế và Chuyển giao công nghệ trường Đại học của Đài Loan

Từ ngày 09-15/11/2014, được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong chuyến công tác làm việc với các trường Đại học Giao thông và Đại học Trung Nguyên, Đài Loan, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX) đã có buổi làm việc với các đối tác Đài Loan và ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác MOU với Trung tâm Thúc đẩy Công nghiệp và Chiến lược Sáng chế (Center of Industry Accelerator and Patent Strategy-IAPS) của Đại học Giao thông và Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hợp tác Viện/trường-Doanh nghiệp (Executive Operation Center for Industry-Academia Cooperation, EOCIA) của Đại học Trung Nguyên.

Tham dự Lễ ký kết tại trường Đại học Giao thông (National Chiao Tung University), thay mặt cho hai tổ chức, về phía NIPTEX có bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Viện trưởng, trưởng đoàn công tác; về phía IAPS có ông ChingYao Huang, Giám đốc Trung tâm đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm Thúc đẩy Công nghiệp và Chiến lược Sáng chế (IAPS)

Tại trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University), bà Nguyễn Thị Phượng thay mặt choNIPTEX đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Phó chủ tịch trường Đại học Trung Nguyên đồng thời là Giám đốc Trung tâm EOCIA, Giáo sư Shia-Chung Chen.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tại Trung tâm Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hợp tác Viện/trường-Doanh nghiệp (EOCIA)

Với Bản ghi nhớ này, hai bên thống nhất đặt ra mục tiêu chung về khuôn khổ hợp tác cho các bên nhằm nâng cao năng lực tư vấn về chuyển giao công nghệ từ sáng chế, đào tạo và trao đổi cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý tài sản trí tuệ trong các viện nghiên cứu và doanh nghiệp; tham gia các dự án nghiên cứu chung; đồng tổ chức sự kiện khoa học (như hội nghị, hội thảo và xúc tiến giới thiệu quảng bá công nghệ...); phối hợp và hỗ trợ NIPTEX xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phân tích sáng chế và chuyển giao công nghệ; hợp tác nghiên cứu về chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế, thương mại hóa công nghệ.