Trên các loại đầu máy D20E do Siemens chế tạo được bố trí rất nhiều giảm chấn bao gồm giảm chấn đầu trục bánh xe, giảm chấn liên kết giữa giá chuyển và giá xe, giảm chấn chống lắc ngang của giá chuyển. Các loại giảm chấn ở trên đều có tác dụng để giảm biên độ và tần số dao động của đầu máy với mục tiêu là để khống chế các dao động trong phạm vi cho phép.
Sau hơn 10 năm khai thác, giảm chấn thủy lực của đầu máy D20E có hiện tượng mất khả năng giảm dao động do một số nguyên nhân như dầu mất độ nhớt, cao su hai đầu tai giảm chấn bị dập, lá van tiết lưu bị mòn thủng, tắc lỗ van tiết lưu, mòn xi lanh, mòn xéc măng, chảy dầu, v.v... Để tiến hành thay thế, đơn vị phải đặt hàng giảm chấn thủy lực từ Đức, thời gian mua hàng mất từ 6-9 tháng, trong khi giá mua giảm chấn thủy lực từ Đức lại rất cao.

duongsat f1e7b

 

Thiết bị giảm chấn đầu trục bánh xe đầu máy D20E. Nguồn:khoahocvacongnghevietnam

Để chủ động vật tư phụ tùng cho công tác sửa chữa đầu máy, duy trì khả năng vận dụng thường xuyên và khai thác có hiệu quả 16 đầu máy D20E, tác giả đã nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công thiết bị giảm chấn đầu trục bánh xe đầu máy D20E. Sản phẩm đảm bảo thông số kỹ thuật chính xác và có chất lượng tương đương với các loại giảm chấn thủy lực nguyên thủy lắp trên đầu máy D20E.
Kết quả của nghiên cứu còn có thể ứng dụng để chế tạo giảm chấn cho các loại đầu máy khác như đầu máy D9E cải tạo thay động cơ CAT 3512A và một số đầu máy D9E đang kéo tàu khách khu đoạn; thay thế các loại giảm chấn thủy lực có thiết kế cũ, lạc hậu, tuổi thọ thấp (các loại giảm chấn thủy lực lắp trên một số loại đầu máy như D12E, D10H).
Việc chế tạo thành công giảm chất đầu trục bánh xe đã giúp tăng tính chủ động về phụ tùng cho công tác sửa chữa giảm chấn thủy lực đầu máy D20E, giảm chi phí bảo dưỡng sửa chữa (so với chi phí nhập khẩu, chi phí giảm chấn thủy lực chế tạo trong nước thấp hơn khoảng 13.140.000 đồng…).