Giúp tiết kiệm điện cho công xưởng, nhà máy sản xuất từ 8-10%
Thiết bị bù lai là dạng thiết bị tiết kiệm điện năng tiêu thụ bằng cách bù trơn công thức phản kháng trên lưới điện. Thiết bị này giúp tăng hiệu suất làm việc, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện năng và tuổi thọ của các thiết bị điện. Tốc độ phản ứng của lưới điện có thể lên tới 20mm giây.
Thiết bị bù lai là một dạng thiết bị gồm nhiều chức năng, chia theo dạng module để dễ hoạt động và công tác bảo trì, bảo dưỡng được thuận tiện.

2 70f8f


Cấu tạo chính:
Phần bảo vệ module, phần điều khiển và các tụ điện. Module 1 đến module 13 là các tụ điện, module 14 là kháng điện và các ... điều khiển kháng điện.
- Aptomat mạch điều khiển
- Aptomat tổng
- Aptomat nhánh
- Tụ điện

2b 033a2

Vận hành đơn giản vì các chức năng đã được tích hợp trong bộ điều khiển, người dùng chỉ cần kết nối thiết bị với lưới điện là thiết bị có thể tự động hoạt động.
Tính mới: thiết bị hoạt động theo nguyên tắc: vừa bù theo bậc, vừa bù trơn.