Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa - Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí công nghệ CNC khóa I tại Nhà E3. Lễ trao chứng chỉ cho các học viê ...

Hợp tác với tập đoàn DMG MORI

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, đại diện tập đoàn DMG MORI có TS. Frank Beerman – CEO, DMG MORI ASIA - Giám đốc điều hành DMG MORI tại khu vực châu Á; ông Đan Thanh Lâm – General Director, DMG MORI Vietnam ...

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học : "Khai thác và thương mại hóa sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch" của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.   Hội thảo được tổ chức với mục ti&ec ...

NotificationNotification - RSS

Website link