Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học : "Khai thác sáng chế và hợp tác thương mại hóa sáng chế trong nông nghiệp và một số ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh" ...

Tổng quan về thương mại hóa sáng chế

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, ngày 5 tháng 5 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX )đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung:“Tìm hiểu về thư ...

Chương trình

 STT  Tên chương trình  Thời gian thực hiện  Ghi chú 1 Tìm kiếm chọn lọc công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2015 - 2017 thuộc Chương ...

NotificationNotification - RSS

Website link