Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho các nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu tạo chế phẩm thuốc trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ  cây lá móng Việt Nam (Lawsonia inermis L.)
  2. Nghiên cứu sử dụng các hệ enzyme khác nhau để tách chiết các polysacharide và hợp chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu Việt Nam định hướng phát triển dược liệu.
  3. Nghiên cứu tạo hệ mang thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol)  bằng quy trình tổng hợp xanh.
  4. Ứng dụng hóa học xanh trong nghiên cứu chế tạo  micro polymer alginate  từ rong nâu Việt Nam, sử dụng  làm chất mang thuốc.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 12/02/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN (.doc)

Phụ lục Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN (.doc)

Quyết định số 3779/QĐ-BKHCN (.pdf)

NotificationNotification - RSS

Website link