VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ VIỆN ĐIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHAI THÁC THÔNG TIN SÁNG CHẾ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SHTT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Cuối tháng 7/2020 Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã phối hợp với Viện Điện - Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm khoa học tại phòng Hội thảo Hội trường C2 – Đại ...

Trung tâm Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của các tổ chức trung gian trên thị trường Khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 12/6/2020 vừa qua, Trung tâm Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của các tổ chức t ...

NotificationNotification - RSS

Website link