Tăng cường hỗ trợ dịch vụ trong ngành thủy sản

Ngày 13 tháng 06 năm 2017, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX), Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Thủy sản (RIAQUATECH), Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Về phía Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ có: ông Nguyễn Công Đức, nghiên cứu viên cùng nhóm nghiên cứu.
Về phía Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Thủy sản có Ths. Hoàng Văn Duật, Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy sản tham dự.

IMG 3321 5c1b6

Ông Nguyễn Công Đức, Viện SCCN giới thiệu về cơ sở dữ liệu sáng chế. Ảnh: Hà Thương


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Đức đã giới thiệu về cơ sở dữ liệu mà Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đang sở hữu tới các cơ quan nghiên cứu thông qua các dịch vụ hỗ trợ thông tin công nghệ (chủ yếu là dữ liệu về sáng chế), cung cấp bản mô tả sáng chế...Bên cạnh đó, ông giải đáp một số thắc mắc về quyền sở hữu trí tuệ mà bên RIAQUATECH đưa ra nhằm đẩy mạnh kết nối hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng, triển khai công nghệ của RIAQUATECH.
Thay mặt RIAQUATECH, Ths. Hoàng Văn Duật chia sẻ về những khó khăn, hạn chế tiếp cận với các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới và bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệvề thông tin công nghệ giúp đổi mới công nghệ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất của trung tâm. Qua buổi trao đổi này, hai bên cùng thống nhất và đưa ra các phương hướng hợp tác trong tương lai. Hai bên cùng phối hợp hoạt động nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của hai bên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, dự án chung và riêng của mỗi bên góp phần vào đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống.

IMG 3325 1cc78

Đoàn cán bộ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ chụp ảnh kỉ niệm với các cán bộ RIAQUATECH.

Ảnh: Hà Thương

Nguồn: Niptex

NotificationNotification - RSS

Website link