Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và CHLB Đức thuộc chương trình CLIENT II - Đối tác quốc tế về Đổi mới bền vững

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ.... của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức.

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp….của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Sử dụng hợp lý tài nguyên/các công nghệ tài nguyên bền vững;
  • Quản lý nước (tập trung vào dự án Mekong tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các dự án ở khu vực thủ đô Hà Nội);
  • Bảo vệ khí hậu/sử dụng năng lượng hiệu quả;
  • Thích ứng với biến đổi khí  hậu;
  • Quản lý đất.

Thời gian thực hiện

Tối đa 36 tháng , bắt đầu từ năm 2019

Hạn nộp đề xuất

Đến hết đến hết 13/02/2019

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

- Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức trong lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý nước (tập trung vào dự án Mekong tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các dự án ở khu vực thủ đô Hà Nội); bảo vệ khí hậu/sử dụng năng lượng hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí  hậu, quản lý đất.

- Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

- Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có)

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ  của phía Đức

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Đức liên hệ và nộp đề xuất theo hướng dẫn trên trang Web của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF).  Đề xuất được viết theo mẫu quy định của phía Đức.

Quy trình xem xét, tuyển chọn

1. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

- Thời gian nhận đề xuất đến hết 13/02/2019

- Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

- Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

- Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn.

2. Thông báo tuyển chọn và thành lập các Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, thông tư 12/2014/TT-BKHCN).

- Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN).

- Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn.

- Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn.

- Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện.

3. Thẩm định kinh phí và trình quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN).

- Tổ chức thẩm định kinh phí.

- Trình Quyết định phê duyệt nội dung và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

- Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu chí đánh giá

- Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia.

- Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN).

- Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác.

- Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ.

- Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế.

- Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác.

- Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía CHLB Đức

Bộ Giáo dục và nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF)

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam Địa chỉ liên hệ phía Đức

Đinh Viết Dũng

Phòng 401 Phòng Châu Âu

Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024.39435376

CLIENT program

Ms Anke Krüger
Projektträger Jülich
Phone: +49 30 20199-3455
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Or

Vera Stercken

Division 724 - Global Change – Climate, Biodiversity

Federal Ministry of Education and Research

Postal Address:
53170 Bonn
Phone: +49 228 99 57-2702
Fax: +49 228 99 57-82702
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.bmbf.de

Các mục khác

NotificationNotification - RSS

Website link