Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa - Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí công nghệ CNC khóa I tại Nhà E3.

CNC bf702

Lễ trao chứng chỉ cho các học viên khóa I

Khóa học đầu tiên do các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí công nghệ CNC của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp cùng các giảng viên của Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa giảng dạy cho học viên trên hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Xưởng Cơ khí Tự động hóa.

Sau thời gian đào tạo, khóa học đã đạt được mục tiêu giúp các học viên có những kiến thức cơ bản về máy tiện, thực hành trên máy công cụ CNC với hệ thống điều khiển và cơ cấu chấp hành tiên tiến, phát triển các kỹ năng thao tác thành thạo trên máy, hiểu và sử dụng được tập lệnh điều khiển để gia công sản phẩm.

 

CNC3 75bd3

Học viên đang thực hành tại Xưởng

Đại diện cho doanh nghiệp cử cán bộ đi học, ông Tào Minh Tuấn chia sẻ : "Công ty đã liên hệ và tham khảo nhiều chương trình Gia công cơ khí ở nhiều trường đại học, tuy nhiên trường Đại học Công nghệ là đơn vị có chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cử cán bộ sang lao động, học tập tại Nhật Bản. Với những kiến thức và kỹ năng khóa học trang bị cho các em sẽ là nền tảng để các em vận dụng và phát huy góp phần tạo nên giá trị trong công tác chuyên môn và trong môi trường doanh nghiệp".

CNC2 84f66

ÔngTào Minh Tuấn, đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Lễ trao chứng chỉ.

Kết thúc khóa học thành công, ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục đồng hành, gắn kết các học viên trong hoạt động chuyên môn và trong môi trường doanh nghiệp.

NotificationNotification - RSS

Website link