Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng,trang thiết bị y tế làm giảm nguy cơ lây nhiễm là những sản phẩm thiết yếu đối với người dân trong quá trình phòng chống dịch bệnh. Bằng việc khai thác cơ sở dữ liệu về s&aacu ...

Techfest 2019 - Nguồn lực hội tụ: Niptex đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đăng ký bảo hộ sáng chế, khai thác công nghệ

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ( Viện SCCN) tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đối mới sáng tạo quốc gia tại Hạ Long, Quảng Ninh.TECHFEST VIETNAM là sự kiện thường ...

NotificationNotification - RSS

Website link