Theo tác giả, giải pháp sáng chế này có thể tận dụng các loại chất thải từ tổng hợp nông nghiệp có hàm lượng cacbon cao như vỏ trấu, sọ dừa, vỏ tơ của hạt cà phê, lông vũ, cùi ngô… là những nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền để tổng hợp ra sản phẩm hỗn hơp C60 - C70 fullerene là vật liệu có giá trị rất cao phục vụ cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật cao như: Vật liệu, điện tử… Phương pháp này có thể giúp tổng hợp khối lượng lớn hỗn hợp C60 - C70 Fullerene đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp.

flucen 4cfa0

Phương pháp này có thể giúp tổng hợp khối lượng lớn hỗn hợp C60 - C70 Fullerene.
Từ ý tưởng độc đáo của tác giả trong lĩnh vực hóa dược đã phát triển đi vào thử nghiệm, để giải pháp không chỉ là ý tưởng nằm trên giấy. Đưa lĩnh vực hóa dược đến những bước tiến mới, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày một cách dễ dàng.

flucen2 16ac5