Nuôi cá biển trước đây thường bị giới hạn ở các vùng ven biển hoặc các thùng chứa nước biển. Tuy nhiên, cho tới nay, những nỗ lực để nuôi cá biển trong nước ngọt vẫn chưa thành công. Nuôi cá biển trong nước ngọt sẽ tạo ra cơ hội cho những vùng không gần biển có thể nuôi cá biển. Khả năng nuôi cá biển trong nước ngọt có thể cung cấp cá tươi sống và phát triển kinh tế cho các khu vực này.
     Chính vì vậy, tồn tại nhu cầu xác định xem có hay không khả năng thích ứng của cá biển đối với môi trường nước ngọt, và nếu có, phải hiểu được những cơ chế sinh học mà cho phép cá biển làm được điều đó. Hay cụ thể hơn, tồn tại nhu cầu cần nuôi cá biển trong môi trường nước ngọt.
     Sáng chế này liên quan đến các phương pháp nuôi cá biển trong môi trường nước ngọt bằng cách tăng hoặc duy trì biểu hiện của một bộ phận thụ cảm, được gọi là Thụ cảm cation đa hóa trị (PVCR). Biểu hiện và độ nhạy của PVCR này được tăng cường hoặc duy trì bằng cách đưa vào cá biển ít nhất một chất điều tiết PVCR. Cá biển được tiếp xúc với chất điều tiết khi chất này được bổ sung vào môi trường nước ngọt và nguồn thức ăn.
     Chuyển cá biển vào trong nước ngọt và cho thêm thức ăn để cá tiêu thụ vào trong nước đã điều chỉnh trên, trong đó, thức ăn có chứa một lượng NaCl đủ để góp phần điều chỉnh hoặc duy trì mức độ của chất điều tiết PVCR nói trên trong huyết thanh của cá biển. Công dụng của các chất điều tiết PVCR trong sáng chế bày gồm có cation hóa trị hai, cation hóa trị ba, một aminoglycoside, một polycation hữu cơ, một amino axit, một Calcimimetic loại I, một Calcimimetic loại II, 1,25 dihydroxyvitamin D, một cytokine, và macrophage chemotatic peptide-1. Thức ăn phù hợp cho các phương pháp của sáng chế này có chứa ít nhất 1% NaCl tính theo khối lượng và có thể chứa thêm cả một chất điều tiết PVCR.

 

12.2 7f503
Minh họa (Ảnh: ST)


     Với độ nhạy PVCR được điều chỉnh phù hợp, cá biển có thể sống và phát triển trong nước ngọt. Cho tới khi tìm ra sáng chế này, ngành nuôi thủy sản không thể chuyển cá biển vào trong nước ngọt mà không xảy ra tình trạng cá bị stress, chết và/hoặc bị bệnh. Không giống như thực tế này, vệc tiến hành các bước của sáng chế điều chỉnh hoặc duy trì biểu hiện và/hoặc thay đổi độ nhạy của PVCR và cho phép chuyển cá biển vào trong nước ngọt với mức độ stress, chết và/hoặc bị bệnh là tối thiểu hoặc không có.