Thiết bị đào hút bùn

          Trong nghề nuôi tôm đang phát triển hiện nay, sau mỗi lần thu hoạch, để ngăn ngừa dịch bệnh cần phải dọn sạch ao tôm bằng cách hút sạch bùn, đồng thời đào đắp bổ sung hoặc san phẳng bề mặt đ&a ...

NotificationNotification - RSS