Giải pháp nông nghiệp Hachi

     Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin nở rộ và có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tác giả Đặng Xuân Trường, tốt nghiệp từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nhận thấy nền ...

NotificationNotification - RSS