Sáng chế lọc nước từ vỏ trấu

      Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về xuất khẩu lúa gạo. Do đó, hàng năm nước ta cũng có lượng rơm rạ, trấu sinh ra lớn. Tuy nhiên, tình hình sử dụng các nguồn phụ phẩm này c&ogra ...

Hệ thống lọc nước đa năng

      Tại nhiều vùng nông thôn, người ta vẫn sử dụng nước bơm từ giếng khoan hay nước mưa để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống nước ngầm thì lại nhiễm nhiều kim loại nặng, asen… Do không đủ khả năng kinh tế đ ...

NotificationNotification - RSS