Máy gieo hạt

Máy gieo hạt – một nông cụ rất cần thiết cho nông dân được sử dụng trong việc gieo sạ lúa, thay thế cho việc làm bằng tay. Sản phẩm có đặc điểm nhẹ, bền, độ nhạy các hộc chứa lúa cao và người sử dụng c&oacut ...

Máy ấp trứng sử dụng năng lượng mặt trời

Ở nông thôn, vào mùa khô thường hay bị mất điện đột xuất, khiến công việc ấp trứng gà của người nông dân bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, theo nghiên cứu, số giờ nắng ở nước ta khá lớn: miền Bắc khoảng ...

NotificationNotification - RSS