Máy xử lý rác thành dầu đốt công nghiệp

Hiện nay xử lý và phân loại hiệu quả rác thải vẫn đang là thách thức lớn. Thiếu công nghệ phù hợp với điều kiện, tập quán quy mô đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải đang l&ag ...

Thiết bị xử lý khí thải XLKTHB 0005

Với một nền công nghiệp còn lạc hậu cộng với nền kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, các vấn đề về môi trường ở nước ta vẫn chưa dành được sự quan tâm đúng mức. Đặc biệt là việc xử lý khí thải ...

Nước tẩy rửa từ rác thải hữu cơ thực vật

Tác giả là người sáng tạo ra một nước rửa bát, nước lau sàn từ rác thải hữu cơ, nắm giữ được công thức biến rác thải thành một sản phẩm có ích, nhưng tác giả không giữ bí mật cho ri&ec ...

Hố ga ngăn mùi

Mưa xuống ngập đường, nắng lên mùi cống bốc nồng nặc là hiện tượng xảy ra thường xuyên phổ biến ở các đô thị lớn. Nguyên nhân là các đường phố và khu dân cư đang sử dụng hệ thống hố ga theo nguyên ...

NotificationNotification - RSS