Máy phát tia Plasma lạnh

     Từ những năm 90, việc nghiên cứu và đưa ứng dụng công nghệ plasma lạnh vào trong y khoa đã được các nước tiên tiến trên thế giới đầu tư nghiên cứu. Nhận thấy hiệu quả to lớn từ công nghệ plasma lạ ...

NotificationNotification - RSS