Mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải

Sự ảnh hưởng của môi trường vào ngành nông nghiệp lại trở nên rõ nét như hiện nay. Việc sử dụng rau hữu cơ sẽ giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm nguồn đất, nước...và bổ sung thêm một sản phẩm sạch tr&ecir ...

NotificationNotification - RSS