Máy hút sâu chè

      Cây chè là cây bị nhiều sâu bệnh phá hoại lên thường phải phun thuốc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người phun mà còn thuốc bị lưu trên lá chè, ảnh hưởng đ ...

Quạt bắt côn trùng

     Khi nuôi các loại gia súc người nông dân thường gặp vấn đề với nhiều loại côn trùng như ruồi, muỗi, bọ,… Muỗi hút máu làm giảm sức khỏe vật nuôi và côn trùng n&o ...

Máy bẫy chuột liên hoàn

      Chuột hại luôn là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với nhà nông. Chuột sinh sôi nhanh và là một trong những động vật gây hại tổn thất nặng nề đối với cây lúc hay hoa màu. Nhẹ th& ...

NotificationNotification - RSS