Thúc đẩy Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ với các Trung tâm Khai thác sáng chế và Chuyển giao công nghệ trường Đại học của Đài Loan

Từ ngày 09-15/11/2014, được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong chuyến công tác làm việc với các trường Đại học Giao thông và Đại học Trung Nguyên, Đài Loan, Viện Nghiên cứu sán ...