Niptex hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

      Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017, đại diện chi đoàn Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự sự kiện "World IPDay 2017 in Vietnam" tại quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn ...

Ứng dụng hệ thống ủ giá sạch công nghệ cao vào sản xuất

Giá đỗ là thực phẩm thường có trong bữa ăn hằng ngày của mọi gia đình Việt Nam. Theo một nghiên cứu, trong 100g giá đỗ xanh có 5.5 g protid, 5.3 glucid, 38g Ca, 91mg P, 1.4mg Fe, 0.2mg vitamin B1, 0.13mg vitamin B2, 0.75mg vi ...

Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của Trung Quốc

            Nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức thực tế vào hoạt động chuyển giao công nghệ của cán bộ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt ...

Kỹ năng thu thập và xử lý số liệu bằng SPSS

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (SCCN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung: “Kỹ năng thu thập và  xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS”. Tới ...