Hợp tác với Ban quản lý công nghệ cao Hòa Lạc trong khai thác sáng chế thúc đẩy các hoạt động phát triểnkhoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 22/5/2020, Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ đã làm việc và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ về hợp tác khai thác sáng chế và thúc đẩy hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hoạt động của mỗi bên, hướng tới thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, gợi mở và giải quyết các vấn đề thực tế, tạo tiền đề và nền tảng cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, công nghệ mới. Hai bên thực hiện hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

5c8ed623938b69d5309a 1ed48

Toàn cảnh buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khai thác thông tin sáng chế nhằm đề xuất định hướng hoạt động R&D, tìm kiếm và phân tích sáng chế để định hướng phát triển sản phẩm nhằm hỗ trợ chocác hoạt độngkhởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp của dây chuyền công nghệtrongcác dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.Tăng cường các hoạt động hợp tác thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao Hòa Lạc,thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ của các bên;
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo khoa học, trao đổi thông tin và các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước về các hoạt động khoa học và công nghệ; Phối hợp trong các hoạt động tư vấn về đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

e2b8511115b9efe7b6a8 baeaf

Ông Phạm Ngọc Pha, Giám đốc Trung tâm Thống kê dữ liệu và phân tích sáng chế giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ của Viện

Trong buổi làm việc, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ cũng đã cò bài trình bày giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ của Viện cũng nhưcácthành quả của Viện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Lưu Hoàng Long – Quyền Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã đánh giá cao các kết quả mà Viện đạt được, đồng thời cũng nhất trí hỗ trợ Viện về việc phối hợp sử dụng địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị khi triển khai các hoạt động hợp tác chung về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các dịch vụ khác.

f41898dadd72272c7e63 8c78c
Đại diện Viện SCCN, TS. Nguyễn Trọng Hiếu, Viện trưởng phát biểu tại buổi lễ

Việc ký kết Biên bản hợp tác giữa Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thể hiện nỗ lực của hai đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy sự phát triển của Khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.

Nguồn: NIPTEX