Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Căn cứ công văn số 1407/BKHCN-TCCBngày 18/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN), Viện SCCN thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:
I. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
II. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:
1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
- Trình độ đào tạo: Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
III. Nội dung, phương thức xét tuyển:
1. Nội dung xét tuyển
a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b. Vòng 2: Phỏng phấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Cách xác định người trúng tuyển
- Có kết quả phỏng vấn quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có sổ điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi tiêu chuẩn được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển: Theo phụ lục đính kèm
V. Hồ sơ dự tuyển:
1. Thủ tục hồ sơ:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
- Bản sơ yếu lý lịch thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trong trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi.Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính, từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, số phòng 415, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (liên hệ chị Nguyễn Thị Thu, điện thoại: 02439 439 663)
VI. Thời gian xét tuyển, lệ phí tuyển dụng
1. Thời gian xét tuyển: Đợt xét tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2020.
2. Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện đăng kí tuyển dụng nộp lệ phí dự thi theo quy định tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Phạm Công Tạc (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN (để đăng tin);
- Cổng Thông tin điện tử của Viện (để đăng tin);
- Các đơn vị thuộc Viện;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Trọng Hiếu

VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ
TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC
TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Tiêu chuẩn
1 Kế toán viên 01 Trình độ đào tạo:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính, kế toán;
- Yêu cầu: có chứng chỉ kế toán trưởng;
- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT hoặc tương đương;
- Tin học: trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.
Kinh nghiệm:
- Có 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ.

2 Chuyên viên kế hoạch, tài chính 01 Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính, kế toán;

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT hoặc tương đương;
- Tin học: trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;
Kinh nghiệm:
- Có 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công tác tổng hợp kế hoạch tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ.
3 Nghiên cứu viên tư vấn, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ 01 Trình độ đào tạo:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật; 
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học và thạc sỹ của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GDĐT hoặc tương đương;
- Tin học: trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;
Kinh nghiệm:
- Có 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ.
4 Nghiên cứu viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm 01 Trình độ đào tạo:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật; 
- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GDĐT hoặc tương đương;
- Tin học: trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;
Kinh nghiệm:
- Có 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.
Yêu cầu: Có chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về pháp luật sở hữu trí tuệ.

Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/1QKR1Mj5zMvdePqlLIZIUqORCe7Q8u4WB/view?usp=sharing