Các khu nông nghiệp công nghệ cao thiết lập liên kết

Ngày 10-8, tại TPHCM, Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao TPHCM thuộc UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị Hợp tác tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2015 với thành phần là những tỉnh thành có các khu nông nghiệp công nghệ cao.

 Theo ông Đinh Thanh Hiệp, Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM, để tránh việc phát triển chồng chéo những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, ban quản lý mời lãnh đạo các khu nông nghiệp công nghệ cao các tỉnh gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương, TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các tỉnh, thành phố khác cùng ngồi lại, thống nhất với nhau ưu tiên triển khai những nhóm sản phẩm nào để phát huy tối đa lợi ích vùng miền mà không chồng chéo sản phẩm lên nhau, qua đó tránh phải cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Mô hình nhà trồng rau công nghệ cao

Do không có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM sẽ đi theo hướng phát triển giống chất lượng cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và làm đầu mối tiêu thụ nông sản cho các tỉnh thành lân cận. Ông Phạm Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cho biết, ngoài tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao Đồng Tháp sẽ tập trung phát triển các loại hoa đồng tiền để cung cấp cho thị trường.Còn theo ông Phan Công Du, Giám đốc Ban quản lý công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ Đà Lạt, Lâm Đồng có chính sách phát triển các loại hoa hồng, hoa ly ly, các loại rau… xứ lạnh, cá tầm để cung ứng thị trường TPHCM và xuất khẩu và tránh phát triển những giống nông nghiệp có thế mạnh của các khu nông nghiệp công nghệ cao các tỉnh trong khu vực đang có ý định phát triển. Về phía Bình Thuận, tỉnh này cho biết, trước mắt sẽ ưu tiên phát triển thanh long theo hướng VietGap (thực hành nông nghiệp tốt) để mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, lãnh đạo các khu nông nghiệp công nghệ cao của các tỉnh, thành cũng cam kết hỗ trợ khoa học kỹ thuật lẫn nhau để cùng phát triển nhằm phân bổ nguồn lực, nhân lực phù hợp, tránh tình trạng nơi dư thừa, nơi khác lại thiếu nhân lực.

Theo KTSG Online