Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác về năng lượng sạch

Một chương trình hỗ trợ kỹ thuật giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Công Thương dự kiến kéo dài trong năm năm sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch.

 Ngày 29/7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác về sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả năng lượng để thúc đẩy phát triển phát thải thấp bền vững ở Việt Nam.

Bộ Công thương và USAID dự kiến sẽ tập trung vào các sáng kiến liên quan đến năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách năng lượng sạch hiệu quả; các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng của nền kinh tế; và năng lực của chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong việc triển khai năng lượng tái tạo cho Việt Nam.
"Trong khuôn khổ ý định thư này, USAID và Bộ Công thương sẽ hợp tác thông qua một chương trình hỗ trợ kỹ thuật dự kiến kéo dài trong năm năm", Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết.
Quan hệ hợp tác này được xây dựng trên cơ sở Tuyên bố chung về quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó "tăng cường hợp tác song phương nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam thông qua thúc đẩy năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng".
Trong nhiều năm, USAID đã hỗ trợ lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, trong đó có dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam, dự án Năng lượng sạch Việt Nam và dự án Tăng cường năng lực và cải cách thể chế cho Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Tia sáng