Việt Nam-Nga cùng khai thác không gian vũ trụ vì hòa bình

Ngày 8/4, Ủy ban Chính phủ Nga chuyên trách các dự luật đã thông qua Dự luật "Phê chuẩn Thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ cho các mục đích hòa bình.”

 Văn kiện do Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) soạn thảo hướng tới việc tạo động lực cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực tiềm năng như định vị vệ tinh, công nghệ viễn thông vũ trụ, thăm dò Trái Đất từ xa, y sinh học vũ trụ... Văn kiện cũng nhằm tạo ra khuôn khổ luật pháp-tổ chức cho hợp tác song phương trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình. Theo thỏa thuận, việc tài trợ cho các hoạt động chung được hai bên thực hiện căn cứ theo luật pháp của hai nước. Trong khi đó, trách nhiệm tài chính cụ thể của những hình thức hoạt động chung được xác định thông qua các văn kiện bổ sung. Nếu được phê chuẩn, thỏa thuận sẽ tăng cường hoạt động sản xuất của các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tên lửa-vũ trụ Nga, giúp có thêm các đơn hàng. Dự luật trên sẽ được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp của Chính phủ Nga.

Nguồn trích: Báo Khoa học và Phát triển